дом » Прадмова

Прадмова

Замест прадмовы / Сігітас Нарбутас

500 год таму ў Празе Францыск Скарына пачаў друкаваць асобнымі кнігамі ім асабіста перакладзенае на царкоўнаславянскую мову Святое Пісанне – Біблію Руску. Праз пяць год, у 1522, ён выдаў у Вільнюсе Малую падарожную кніжку, а ў 1525 – яшчэ адну кнігу, сёння вядомую пад назвай Апостал. Гэтымі працамі русін з Полацка не толькі адкрыў новую, вельмі важную старонку пісьменнасці русінаў Вялікага княства Літоўскага не толькі распачаў гісторыю друкаванага слова ў гэтай дзяржаве, але і прадэманстраваў некалькі асаблівасцей, якія выразна характарызавалі гатоўнасць да культурных інавацый як яго – прадстаўніка Рэнесанса, так і яго радзімы – шматмоўнай, шматнацыянальнай дзяржавы  Вялікага княства Літоўскага. Узгаданыя выданні сёння паказваюць нам тыя шляхі і тую прастору, праз якія гэтыя інавацыі дайшлі і да Скарыны, яго акружэння, і яго радзімы – Вялікага княства Літоўскага.

Выдадзеная ў 1517–1519 гг. у Празе Біблія Руска займае вельмі ганаровае месца ў гісторыі перакладаў і выданняў Святога Пісання. Гэта першая, самая ранняя друкаваная кніга Старога Запавету на царкоўнаславянскай мове. Да гэтага Біблія была надрукавана толькі на некалькіх жывых мовах: італьянскай, нямецкай і чэшскай. Так як асобныя кнігі Старога Запавету Скарына суправаджаў напісанымі русінскай мовай прадмовамі, у гэты ганаровы рад чацвёртым нумарам можна запісаць і яго Біблію Руску.

Біблія Руска каштоўная не толькі з пункту гледжання гісторыі друку Святога пісання. Яе тэксты і сёння захапляюць гуманістычнымі, этычнымі і асветніцкімі памкненнямі выдаўца. Біблія Руска – каштоўны помніклітоўскага, беларускага, украінскага і чэшскага кніжнага мастацтва. Пра ўсё гэта коратка расказваецца на стэндах выставы.