Namai » Biografija » Biografija » Įrašas Poznanės magistrato knygoje apie tai, kad Pranciškus Skorina Poznanės magistratui įteikė karaliaus raštą dėl savo išlaisvinimo. Po 1532 V 24. APP Akta m. Poznania

Įrašas Poznanės magistrato knygoje apie tai, kad Pranciškus Skorina Poznanės magistratui įteikė karaliaus raštą dėl savo išlaisvinimo. Po 1532 V 24. APP Akta m. Poznania

Įrašas Poznanės magistrato knygoje apie tai, kad Pranciškus Skorina Poznanės magistratui įteikė karaliaus raštą dėl savo išlaisvinimo. Po 1532 V 24. APP Akta m. Poznania

Užveskite pelę

Įrašas Poznanės magistrato knygoje apie tai, kad Pranciškus Skorina Poznanės magistratui įteikė karaliaus raštą dėl savo išlaisvinimo. Po 1532 V 24. APP Akta m. Poznania

A record in the Poznań Magistratorial Book, which concerns Francysk Skaryna handing to the magistrate the King‘s letter about his release. After 24 V 1532. APP Akta m. Poznania

Запіс у кнізе Познаньскага магістрата аб тым, што Францыск Скарына ўручыў Познаньскаму магістрату каралеўскую грамату аб сваім вызваленні. Пасля 24 V 1532. APP Akta m. Poznania

Záznam v knize poznaňského magistrátu o tom, že doktor Skorina předložil královskou listinu o svém propuštění z vězení. Po 24. 5. 1532. APP