Namai » Biografija » Biografija » Albrechto Brandenburgiečio 1530 V 16 raštas Albertui Goštautui, kuriuo jis Vilniaus vaivadai rekomenduoja Pranciškų Skoriną. Nuorašas. GSta PK, XX HASTA Königsberg, Ostpreußische Foliant 48

Albrechto Brandenburgiečio 1530 V 16 raštas Albertui Goštautui, kuriuo jis Vilniaus vaivadai rekomenduoja Pranciškų Skoriną. Nuorašas. GSta PK, XX HASTA Königsberg, Ostpreußische Foliant 48

Albrechto Brandenburgiečio 1530 V 16 raštas Albertui Goštautui, kuriuo jis Vilniaus vaivadai rekomenduoja Pranciškų Skoriną. Nuorašas. GSta PK, XX HASTA Königsberg, Ostpreußische Foliant 48

Užveskite pelę

Albrechto Brandenburgiečio 1530 V 16 raštas Albertui Goštautui, kuriuo jis Vilniaus vaivadai rekomenduoja Pranciškų Skoriną. Nuorašas. GSta PK, XX HASTA Königsberg, Ostpreußische Foliant 48

A letter from Albert of Branderburg to Albertas Goštautas dated 16 V 1530, in which he recommends Francysk Skaryna. A transcript. GSta PK, XX HASTA Königsberg, Ostpreußische Foliant 48

Пасланне Альбрэхта Брандэнбургскага Альберту Гоштаўту ад 16 V 1530, у якім ён рэкамендуе вільнюскаму ваяводзе Францыска Скарыну. Копія. GSta PK, XX HASTA Königsberg, Ostpreußische Foliant 48

Listina Albrechta Braniborsko-Ansbašského 18. 5. 1530 adresována Pánům rádcům Velkoknížectví litevského a vilniuským konšelům, ve které se přimlouvá za znamenitého a váženého svého služebníka – Skorinu. GStA PK