Namai » Apie parodą

Apie parodą

2014 m. gruodžio 1–10 d., minint teisininko, bibliotekininko, bibliografo ir knygotyrininko Vaclovo Biržiškos 130-ąsias gimimo metines, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka parengė parodą.

LMAVB Rankraščių skyriuje saugomas reikšmingas profesoriaus, bibliotekininko, knygotyrininko Vaclovo Biržiškos palikimas. Tyrėjų nuomone, tai didžiausias Vaclovo Biržiškos fondas – 1318 vienetų. Fondą (F163) sudaro šeimos ir asmeninio pobūdžio dokumentai, mokslo darbai, korespondencijos. Iš asmeninių dokumentų pažymėtini: užrašų knygelės su moksliniais kūrybiniais sumanymais (F163-18), „Autobiografija“ (F163-1), profesoriaus V. Biržiškos anketa (F12-1300). Juose matomi ne tik planuojami ar nuveikti darbai, kartu atsiskleidžia sudėtingos gyvenimo peripetijos. Tarp saugomų mokslinių darbų svarbią vietą užima V. Biržiškos parengti mašinraščiai „Lietuviškos bibliografijos istorija“ (F163-1222), „Nežinoma senoji lietuvių literatūra“ (F163-72), gausu išrašų ir medžiagos apie spaudos draudimą, senąją lietuvių literatūrą. Įvairi korespondencija atskleidžia Vaclovo Biržiškos interesus bei plačius ryšius su žymiausiais to meto Lietuvos bei užsienio kultūros, visuomenės ir mokslo žmonėmis. Tyrinėjant V. Biržiškos laiškus, jis iškyla ne tik kaip bibliotekininkas, profesorius, bet ir kaip bibliofilas, knygotyrininkas, kurio pagrindinis rūpestis – lietuviškoji knyga. Ne veltui savo gyvenimo tikslus išreiškė žodžiais: „Dėl lietuviškos knygos eičiau nors į patį pragarą“.

Virtualios parodos rengėja ir tekstų autorė – Eglė Paškevičiūtė-Kundrotienė
Įvadinius tekstus redagavo Rasa Pukėnienė
Dokumentus skaitmenino Laurynas Marcinkevičius ir Audronė Steponaitienė
Medžiagą internete pateikė Audronė Steponaitienė