Namai » Atminimas » Atminimas » Brolių Viktoro ir Mykolo Biržiškų paskirtoji komisija

Brolių Viktoro ir Mykolo Biržiškų paskirtoji komisija

Brolių Viktoro ir Mykolo Biržiškų paskirtoji komisija

Užveskite pelę

Brolių Viktoro ir Mykolo Biržiškų paskirtoji komisija Stasys Santvaras, Jackus Sonda ir Jurgis Jašinskas tvarko Vaclovo Biržiškos palikimą.

LMAVB RS F163-1310