Namai » Veikla » Knygotyrininkas » Knygotyrininkas » Vaclovo Biržiškos kambarys ir rašomasis stalas

Vaclovo Biržiškos kambarys ir rašomasis stalas

Vaclovo Biržiškos kambarys ir rašomasis stalas

Užveskite pelę

Vaclovo Biržiškos kambarys ir rašomasis stalas, jo paruošti rankraščiai: kairėje „Aleksandrynas“ ir „Rašytojų kalendorius“, vidury bibliografija. Voterberis, 1956.

LMAVB RS F163-1316