Namai » Veikla » Lietuvių spaudos tyrinėtojas » Lietuvių spaudos tyrinėtojas » Laikraščių Głos Litwy ir Echo Litwy redakcija

Laikraščių Głos Litwy ir Echo Litwy redakcija

Laikraščių Głos Litwy ir Echo Litwy redakcija

Užveskite pelę

Laikraščių Głos Litwy ir Echo Litwy redakcija: iš kairės Vladimiras Sakavičius, Mykolas Biržiška, Boleslovas Stadzevičius, stovi Andrius Rondomanskis ir Vaclovas Biržiška. 1920.

LMAVB RS F165-452