Namai » Veikla » Lietuvių spaudos tyrinėtojas » Lietuvių spaudos tyrinėtojas » Die Litauischen Pseudonyme und Kryptonyme

Die Litauischen Pseudonyme und Kryptonyme

Die Litauischen Pseudonyme und Kryptonyme

Užveskite pelę

Biržiška, Vaclovas. Die Litauischen Pseudonyme und Kryptonyme. [Leidinio „Lietuviški slapyvardžiai ir slapyraidės“ vokiškas titulinis lapas ir vokiška pratarmė]. 1942.

LMAVB RS F163-67