Namai » Veikla » Lietuvių spaudos tyrinėtojas » Lietuvių spaudos tyrinėtojas » Amerikos lietuvių spauda, 1874-1910

Amerikos lietuvių spauda, 1874-1910

Amerikos lietuvių spauda, 1874-1910

Užveskite pelę

Biržiška, Vaclovas. Lithuanian publications in the United States, 1874-1910 = Amerikos lietuvių spauda, 1874-1910 : a bibliography. – Chicago, 1994.

Dirbdamas JAV kongreso bibliotekoje 1951-1953 m., tuo pačiu eidamas ir „Lietuviškosios enciklopedijos“ redaktoriaus pareigas, Vaclovas Biržiška ir parengė šią bibliografiją. Rankraštis deponuotas JAV Kongreso bibliotekoje. Šioje bibliografijoje aprašyti 1446 knygos ir periodiniai leidiniai.

LMAVB 646196