Vaclovas Biržiška – vienas iš tų retų lietuvių kultūros veikėjų, kurių padaryti darbai tarsi atstojo visą mokslo įstaigą ar institutą.

Genovaitė Raguotienė