Namai » Globa » Globa » Felicija Bortkevičienė (1873–1945)

Felicija Bortkevičienė (1873–1945)

Felicija Bortkevičienė (1873–1945)

Užveskite pelę

Felicija Bortkevičienė (1873–1945) vadovavo draugijai Lietuvių globa šelpti broliams lietuviams iš Prūsų Lietuvos, 1917 m. viena iš Rusijos lietuvių seimo organizatorių, socialistų liaudininkų demokratų partijos narė. [1925]. LMAVB RS, F276-277, lap. 1.