Namai » Apie parodą

Apie parodą

2018 m. vasario 13 d. (antradienį) 16 val. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje įvyko parodos „Vasario 16-osios Lietuva: nepriklausomos valstybės atkūrimas dokumentuose“ atidarymas. Renginyje kalbėjo to laikmečio tyrėjai, istorikai dr. Algimantas Kasparavičius, dr. Vilma Bukaitė. Vinco Mykolaičio-Putino eilėraštį „Regėjimas“, parašytą 1918 m. šv. Velykų proga, skaitė Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleiviai. Paroda veikė 2018 m. vasario 12 – kovo 14 d. Simboliška, kad parodos ekspozicijoje bibliotekos dokumentus papildė VDU prof. Liudo Mažylio maloniai eksponuoti pateikta Vasario 16-osios Akto signatarų autografų kolekcija. Tai buvo reta proga visuomenei pamatyti šio mokslininko saugomus dokumentus.

Virtualioje parodoje pateikiame šiek tiek daugiau Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje saugomų dokumentų skaitmeninių vaizdų, nei buvo eksponuojama stacionarioje parodoje.

1917 m. antra pusė – 1918 m. ypač svarbus Lietuvos istorijos laikotarpis. Per mažai akcentuojama, kad, būtent, Vilniuje vyko Lietuvos valstybės atkūrimas. Svarbiausia šio proceso ašimi buvo Lietuvos Taryba. Parodoje didžiausias dėmesys skiriamas šios institucijos dokumentams. Dauguma jų visuomenei pristatomi pirmą kartą. 1962 m. bibliotekai šiuos dokumentus perdavė Lietuvių kalbos ir literatūros institutas. Lietuvos Tarybos veiklos dokumentų išlikę apie keletas šimtų saugomų vienetų. Daugiausiai tai įvairioms institucijoms siųsti raštai: kartais – pirmieji, kartais – antrieji jų egzemplioriai. Vieni pasirašyti, kiti – ne. Gausu skundų iš įvairiausių Lietuvos vietų. Parodai buvo atrinkti daugelio Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarų, garsių žmonių autografai. Lietuvos Tarybos priešistorę atskleidžia turtingas 1917 m. rugsėjo 18–22 d. Lietuvių konferencijos Vilniuje dokumentų rinkinys. Į biblioteką jis pateko 1945 m. rugsėjo mėnesį iš buvusio M. Biržiškos buto. Parodoje pateikiami ne tik Vasario 16-osios Akto signatarų atvaizdai, bet ir kitų garsių bei aktyvių, tačiau nepelnytai pamirštų ano meto žmonių, fotografijos, Lietuvos vaizdai keletoje to meto fotografijų bei vokiškuose atvirukuose.


Parodos rengėjai

Parodos kuratorė dr. Rima Cicėnienė
Parodos rengėja ir tekstų autorė – Rasa Sperskienė
Redaktoriai dr. Artūras Judžentis, dr. Giedrė Miknienė
Dokumentus skaitmenino Laurynas Marcinkevičius
Medžiagą internete pateikė Ligita Mikulėnienė
Dokumentai iš Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos fondų