Namai » Krikščioniškoji demokratija » Krikščioniškoji demokratija » „Tėvynės sargas“. Savaitinis visuomenės, politikos, mokslo, literatūros ir ūkio laikraštis

„Tėvynės sargas“. Savaitinis visuomenės, politikos, mokslo, literatūros ir ūkio laikraštis

„Tėvynės sargas“. Savaitinis visuomenės, politikos, mokslo, literatūros ir ūkio laikraštis

Užveskite pelę

„Tėvynės sargas“. Savaitinis visuomenės, politikos, mokslo, literatūros ir ūkio laikraštis. Atsakomasis redaktorius-leidėjas agronomas A. Stulginskis, bendradarbiai: K. Bizauskas, kun. K. Čibiras, kun. P. Dogelis, L. Gira, kun. M. Reinys, kun. J. Staugaitis, A. Vileišis ir kt. 1918 05 16.