Namai » Krikščioniškoji demokratija » Krikščioniškoji demokratija » Aleksandras Stulginskis (1885–1969)

Aleksandras Stulginskis (1885–1969)

Aleksandras Stulginskis (1885–1969)

Užveskite pelę

Aleksandras Stulginskis (1885–1969). Agronomas, krikščionis demokratas, „Tėvynės sargo“ redaktorius, Vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, Valstybės Tarybos Tremtinių ir belaisvių grąžinimo komisijos vadovas, nuo 1918 m. gruodžio 26 d. M. Sleževičiaus vyriausybės ministras be portfelio. Atvirukas, išleistas Lietuvos nacionalinio muziejaus. 2014.