Namai » Organizacinis komitetas » Organizacinis komitetas » Vilniaus lietuvių kuopa (A. Smetona, kun. J. Stankevičius, J. Šaulys) kviečia Kazimierą Okuličių, gyvenusį Ukmergės apskr. Latavėnuose, į Lietuvių konferencijos Organizacinio komiteto posėdžius. Nuorašas surašytas F. Bortkevičienės. Vilnius, 1917 07 16

Vilniaus lietuvių kuopa (A. Smetona, kun. J. Stankevičius, J. Šaulys) kviečia Kazimierą Okuličių, gyvenusį Ukmergės apskr. Latavėnuose, į Lietuvių konferencijos Organizacinio komiteto posėdžius. Nuorašas surašytas F. Bortkevičienės. Vilnius, 1917 07 16

Vilniaus lietuvių kuopa (A. Smetona, kun. J. Stankevičius, J. Šaulys) kviečia Kazimierą Okuličių, gyvenusį Ukmergės apskr. Latavėnuose, į Lietuvių konferencijos Organizacinio komiteto posėdžius. Nuorašas surašytas F. Bortkevičienės. Vilnius, 1917 07 16

Užveskite pelę

Vilniaus lietuvių kuopa (A. Smetona, kun. J. Stankevičius, J. Šaulys) kviečia Kazimierą Okuličių, gyvenusį Ukmergės apskr. Latavėnuose, į Lietuvių konferencijos Organizacinio komiteto posėdžius. Nuorašas surašytas F. Bortkevičienės. Vilnius, 1917 07 16. LMAVB RS, F192-145, lap. 1.