Namai » Organizacinis komitetas » Organizacinis komitetas » Pranas Bieliauskas (1883–1957)

Pranas Bieliauskas (1883–1957)

Pranas Bieliauskas (1883–1957)

Užveskite pelę

Pranas Bieliauskas (1883–1957). Vilniaus katedros vikaras, Lietuvių konferencijos Vilniuje Tvarkomosios komisijos iždininkas. [1930]. LMAVB RS, F165-437, lap. 29.