Namai » Organizacinis komitetas » Organizacinis komitetas » Vilniaus miesto milicijos inspektoriaus Liudo Giros raštas Lietuvių konferencijos Organizacinio komiteto Vykdomajam („Pildomajam“) biurui dėl negalėjimo dalyvauti Lietuvių konferencijos Tvarkomosios komisijos darbe. Vilnius, 1917 09 15

Vilniaus miesto milicijos inspektoriaus Liudo Giros raštas Lietuvių konferencijos Organizacinio komiteto Vykdomajam („Pildomajam“) biurui dėl negalėjimo dalyvauti Lietuvių konferencijos Tvarkomosios komisijos darbe. Vilnius, 1917 09 15

Vilniaus miesto milicijos inspektoriaus Liudo Giros raštas Lietuvių konferencijos Organizacinio komiteto Vykdomajam („Pildomajam“) biurui dėl negalėjimo dalyvauti Lietuvių konferencijos Tvarkomosios komisijos darbe. Vilnius, 1917 09 15

Užveskite pelę

Vilniaus miesto milicijos inspektoriaus Liudo Giros raštas Lietuvių konferencijos Organizacinio komiteto Vykdomajam („Pildomajam“) biurui dėl negalėjimo dalyvauti Lietuvių konferencijos Tvarkomosios komisijos darbe. Vilnius, 1917 09 15. LMAVB RS, F165-153, lap. 57.