Namai » Pirmosios vyriausybės » Pirmosios vyriausybės » II Ministrų kabinetas: J. Šimoliūnas, J. Vileišis, J. Yčas, M. Velykis, J. Šimkus, M. Sleževičius, J. Tūbelis, P. Leonas, K. Daugirdas. [1919]

II Ministrų kabinetas: J. Šimoliūnas, J. Vileišis, J. Yčas, M. Velykis, J. Šimkus, M. Sleževičius, J. Tūbelis, P. Leonas, K. Daugirdas. [1919]

II Ministrų kabinetas: J. Šimoliūnas, J. Vileišis, J. Yčas, M. Velykis, J. Šimkus, M. Sleževičius, J. Tūbelis, P. Leonas, K. Daugirdas. [1919]

Užveskite pelę

II Ministrų kabinetas: J. Šimoliūnas, J. Vileišis, J. Yčas, M. Velykis, J. Šimkus, M. Sleževičius, J. Tūbelis, P. Leonas, K. Daugirdas. [1919]. LMAVB RS, F37-11901, lap. 1.