Namai » Pirmosios vyriausybės » Pirmosios vyriausybės » Pažyma, jog Lietuvos Vyriausybės nariai P. Leonas ir V. Sidzikauskas turi teisę įeiti į Vilniaus geležinkelio stoties patalpas (evakuojantis į Kauną – R. S.). Vilnius, 1918 12 31

Pažyma, jog Lietuvos Vyriausybės nariai P. Leonas ir V. Sidzikauskas turi teisę įeiti į Vilniaus geležinkelio stoties patalpas (evakuojantis į Kauną – R. S.). Vilnius, 1918 12 31

Pažyma, jog Lietuvos Vyriausybės nariai P. Leonas ir V. Sidzikauskas turi teisę įeiti į Vilniaus geležinkelio stoties patalpas (evakuojantis į Kauną – R. S.). Vilnius, 1918 12 31

Užveskite pelę

Pažyma, jog Lietuvos Vyriausybės nariai P. Leonas ir V. Sidzikauskas turi teisę įeiti į Vilniaus geležinkelio stoties patalpas (evakuojantis į Kauną – R. S.). Vilnius, 1918 12 31. LMAVB RS, F117-1204/5, lap. 418.