Namai » Pirmosios vyriausybės » Pirmosios vyriausybės » Pirmasis Ministrų kabinetas: 1. A. Voldemaras. 2. M. Yčas. 3. J. Tūbelis. 4. V. Stašinskas. 5. J. Yčas. 6. P. Leonas. Fotografija įklijuota rankraštiniame P. Leono atsiminimų variante. [1918 m. lapkričio mėn.]

Pirmasis Ministrų kabinetas: 1. A. Voldemaras. 2. M. Yčas. 3. J. Tūbelis. 4. V. Stašinskas. 5. J. Yčas. 6. P. Leonas. Fotografija įklijuota rankraštiniame P. Leono atsiminimų variante. [1918 m. lapkričio mėn.]

Pirmasis Ministrų kabinetas: 1. A. Voldemaras. 2. M. Yčas. 3. J. Tūbelis. 4. V. Stašinskas. 5. J. Yčas. 6. P. Leonas. Fotografija įklijuota rankraštiniame P. Leono atsiminimų variante. [1918 m. lapkričio mėn.]

Užveskite pelę

Pirmasis Ministrų kabinetas: 1. A. Voldemaras. 2. M. Yčas. 3. J. Tūbelis. 4. V. Stašinskas. 5. J. Yčas. 6. P. Leonas. Fotografija įklijuota rankraštiniame P. Leono atsiminimų variante. [1918 m. lapkričio mėn.]. LMAVB RS, F117-1204/5, lap. 414.