Namai » Pirmosios vyriausybės » Pirmosios vyriausybės » Augustinas Voldemaras (1883–1942)

Augustinas Voldemaras (1883–1942)

Augustinas Voldemaras (1883–1942)

Užveskite pelę

Augustinas Voldemaras (1883–1942). 1918 m. liepos 13 d. kooptuotas į Valstybės Tarybą, lapkričio 11 d. – gruodžio 26 d. vadovavo I Ministrų kabinetui, kartu ėjo Užsienio reikalų ir Krašto apsaugos ministrų pareigas, lapkričio 23 d. pasirašė pirmą įsakymą dėl Lietuvos kariuomenės kūrimo. Londonas, [1919–1920]. LMAVB RS, F172-34, lap. 2r.