Namai » Pirmosios vyriausybės » Pirmosios vyriausybės » Ministrų kabineto raštas Valstybės Tarybos Prezidentui dėl Laikino Lietuvos teismų ir jų darbo sutvarkymo. Pasirašė Ministras Pirmininkas A. Voldemaras, teisingumo ministras P. Leonas. Vilnius, 1918 11 21

Ministrų kabineto raštas Valstybės Tarybos Prezidentui dėl Laikino Lietuvos teismų ir jų darbo sutvarkymo. Pasirašė Ministras Pirmininkas A. Voldemaras, teisingumo ministras P. Leonas. Vilnius, 1918 11 21

Ministrų kabineto raštas Valstybės Tarybos Prezidentui dėl Laikino Lietuvos teismų ir jų darbo sutvarkymo. Pasirašė Ministras Pirmininkas A. Voldemaras, teisingumo ministras P. Leonas. Vilnius, 1918 11 21

Užveskite pelę

Ministrų kabineto raštas Valstybės Tarybos Prezidentui dėl Laikino Lietuvos teismų ir jų darbo sutvarkymo. Pasirašė Ministras Pirmininkas A. Voldemaras, teisingumo ministras P. Leonas. Vilnius, 1918 11 21. LMAVB RS, F255-1084, lap. 1.