Namai » Politikos centrai » Politikos centrai » Jonas Vileišis (1872–1942)

Jonas Vileišis (1872–1942)

Jonas Vileišis (1872–1942)

Užveskite pelę

Jonas Vileišis (1872–1942). Teisininkas, vienas iš 1915 m. gruodžio 19 d. bei 1916 m. vasario mėn. paskelbtų „Atsišaukimo-Universalo“ bei atsišaukimo „Piliečiai“ autorių, socialistų liaudininkų demokratų partijos narys, Lietuvos Tarybos narys, balsavo prieš 1917 m. gruodžio 11 d. Lietuvos nepriklausomybės deklaravimą, vienas iš keturių Lietuvos Tarybos narių, išstojusių iš jos 1918 m. sausio 26 d. ir protestavusių prieš Lietuvos Tarybos įsipareigojimus Vokietijai. Vasario 16 d. Nepriklausomybės Akto signataras. Atvirukas, išleistas Lietuvos nacionalinio muziejaus. 2017.