Namai » Vasario 16 d. aktas » Vasario 16 d. aktas » 1918 m. vasario 19 d. „Lietuvos aido“ numeris, kuriame turėjo būti atspausdintas Vasario 16-osios Nepriklausomybės Aktas, iš tikro buvo atspausdintas anksčiau ir išgabentas platinti, kadangi tikrasis laikraščio redaktorius P. Klimas tikėjosi represijų

1918 m. vasario 19 d. „Lietuvos aido“ numeris, kuriame turėjo būti atspausdintas Vasario 16-osios Nepriklausomybės Aktas, iš tikro buvo atspausdintas anksčiau ir išgabentas platinti, kadangi tikrasis laikraščio redaktorius P. Klimas tikėjosi represijų

1918 m. vasario 19 d. „Lietuvos aido“ numeris, kuriame turėjo būti atspausdintas Vasario 16-osios Nepriklausomybės Aktas, iš tikro buvo atspausdintas anksčiau ir išgabentas platinti, kadangi tikrasis laikraščio redaktorius P. Klimas tikėjosi represijų

Užveskite pelę

1918 m. vasario 19 d. „Lietuvos aido“ numeris, kuriame turėjo būti atspausdintas Vasario 16-osios Nepriklausomybės Aktas, iš tikro buvo atspausdintas anksčiau ir išgabentas platinti, kadangi tikrasis laikraščio redaktorius P. Klimas tikėjosi represijų. Taip pavyko paskleisti apie 70 laikraščio egzempliorių (Bibliotekoje saugomi 4 šio numerio egzemplioriai). Šio numerio sunaikinti į Martyno Kuktos spaustuvę (Totorių g. 20, Vilniuje) atvykę vokiečių kareiviai, laikraščio rinkinį išbarstė. Oficialų laikraščio redaktorių A. Smetoną kariškiai sulaikė, bet netrukus paleido. LMAVB RSS, 3-081588.