Namai » Vasario 16 d. aktas » Vasario 16 d. aktas » Lietuvos Tarybos susirašinėjimo, su Vokietijos kancleriu bei Vokiečių karo valdžios viršininku Lietuvoje F. Falkenhauzenu dėl Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto, nuorašas. Berlynas, Vilnius, 1918 vasario 21, 28 d.

Lietuvos Tarybos susirašinėjimo, su Vokietijos kancleriu bei Vokiečių karo valdžios viršininku Lietuvoje F. Falkenhauzenu dėl Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto, nuorašas. Berlynas, Vilnius, 1918 vasario 21, 28 d.

Lietuvos Tarybos susirašinėjimo, su Vokietijos kancleriu bei Vokiečių karo valdžios viršininku Lietuvoje F. Falkenhauzenu dėl Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto, nuorašas. Berlynas, Vilnius, 1918 vasario 21, 28 d.

Užveskite pelę

Lietuvos Tarybos susirašinėjimo, su Vokietijos kancleriu bei Vokiečių karo valdžios viršininku Lietuvoje F. Falkenhauzenu dėl Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto, nuorašas. Berlynas, Vilnius, 1918 vasario 21, 28 d. LMAVB RS, F29-366, lap. 3.