Namai » Vasario 16 d. aktas » Vasario 16 d. aktas » Lietuvos Taryba. Iš: Vokiečių okupacija Lietuvoje 1915–1919 m. paveikslėliuose ir trumpuose aprašymuose. Surengė ir išleido J. Šilietis. 2-asis fotogr. leid. Šiauliai, 1999, p. 146.

Lietuvos Taryba. Iš: Vokiečių okupacija Lietuvoje 1915–1919 m. paveikslėliuose ir trumpuose aprašymuose. Surengė ir išleido J. Šilietis. 2-asis fotogr. leid. Šiauliai, 1999, p. 146.

Lietuvos Taryba. Iš: Vokiečių okupacija Lietuvoje 1915–1919 m. paveikslėliuose ir trumpuose aprašymuose. Surengė ir išleido J. Šilietis. 2-asis fotogr. leid. Šiauliai, 1999, p. 146.

Užveskite pelę

Lietuvos Taryba. Iš: Vokiečių okupacija Lietuvoje 1915–1919 m. paveikslėliuose ir trumpuose aprašymuose. Surengė ir išleido J. Šilietis. 2-asis fotogr. leid. Šiauliai, 1999, p. 146.