Namai » Vasario 16 d. aktas » Vasario 16 d. aktas » Vasario 18 d. susirinkimo protokolas. Buvusių Lietuvos Tarybos narių susirinkime nutarta surinkti Lietuvos Tarybos dokumentus, rašyti autobiografijas, atsiminimus. Pasirašė susirinkimo primininkas A. Smetona, dalyviai M. Biržiška, P. Dovydaitis, P. Klimas. Kaunas, 1928 02 18.

Vasario 18 d. susirinkimo protokolas. Buvusių Lietuvos Tarybos narių susirinkime nutarta surinkti Lietuvos Tarybos dokumentus, rašyti autobiografijas, atsiminimus. Pasirašė susirinkimo primininkas A. Smetona, dalyviai M. Biržiška, P. Dovydaitis, P. Klimas. Kaunas, 1928 02 18.

Vasario 18 d. susirinkimo protokolas. Buvusių Lietuvos Tarybos narių susirinkime nutarta surinkti Lietuvos Tarybos dokumentus, rašyti autobiografijas, atsiminimus. Pasirašė susirinkimo primininkas A. Smetona, dalyviai M. Biržiška, P. Dovydaitis, P. Klimas. Kaunas, 1928 02 18.

Užveskite pelę

Vasario 18 d. susirinkimo protokolas. Buvusių Lietuvos Tarybos narių susirinkime nutarta surinkti Lietuvos Tarybos dokumentus, rašyti autobiografijas, atsiminimus. Pasirašė susirinkimo primininkas A. Smetona, dalyviai M. Biržiška, P. Dovydaitis, P. Klimas. Kaunas, 1928 02 18. LMAVB RS, F165-164, lap. 1r.