Namai » Vasario 16 d. aktas » Vasario 16 d. aktas » Vokiečių karo valdžios viršininko Lietuvoje F. Falkenhauzeno kalba, pasakyta pradedant pirmą Lietuvos Tarybos posėdį. Vertimas į lenkų kalbą. Vilnius, 1918 01 09

Vokiečių karo valdžios viršininko Lietuvoje F. Falkenhauzeno kalba, pasakyta pradedant pirmą Lietuvos Tarybos posėdį. Vertimas į lenkų kalbą. Vilnius, 1918 01 09

Vokiečių karo valdžios viršininko Lietuvoje F. Falkenhauzeno kalba, pasakyta pradedant pirmą Lietuvos Tarybos posėdį. Vertimas į lenkų kalbą. Vilnius, 1918 01 09

Užveskite pelę

Vokiečių karo valdžios viršininko Lietuvoje F. Falkenhauzeno kalba, pasakyta pradedant pirmą Lietuvos Tarybos posėdį. Vertimas į lenkų kalbą. Vilnius, 1918 01 09. LMAVB RS, F255-984, lap. 1.