Namai » Vasario 16 d. aktas » Vasario 16 d. aktas » Mykolas Biržiška (1882–1962)

Mykolas Biržiška (1882–1962)

Mykolas Biržiška (1882–1962)

Užveskite pelę

Mykolas Biržiška (1882–1962). Teisininkas, socialdemokratas, 1918 m. sausio 26 d. su S. Kairiu, J. Vileišiu ir S. Narutavičiumi pasitraukė iš Tarybos, kol pasiekė, kad Vasario 16-osios akte būtų įrašyta, jog skelbiama visiška Lietuvos nepriklausomybė. Iš: 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Akto signatarai. Kaunas, 1998.