Namai » 1920–1940: » Steigiamasis Seimas

Steigiamasis Seimas

Steigiamasis Seimas (1920–1922). 1920 m. balandžio mėn. demokratiškai vykusius Steigiamojo Seimo rinkimus laimėjo svarbiausia politinė šalies jėga – krikščionių demokratų blokas. Antri liko socialistai liaudininkai, treti – socialdemokratai. Į Steigiamąjį Seimą išrinkti krikščionys demokratai Kazimieras Bizauskas, Justinas Staugaitis, Aleksandras Stulginskis, Mykolas Krupavičius, socialistai liaudininkai Kazys Grinius, Mykolas Sleževičius, socialdemokratas Steponas Kairys ir kt. Gegužės 15 d. Kauno miesto Teatro salėje įvyko Steigiamojo Seimo atidarymo posėdis. Netrukus išrinktas prezidiumas, kurio pirmininku tapo krikščionių demokratų bloko atstovas Aleksandras Stulginskis. Birželio 2 d. Steigiamasis Seimas priėmė Laikinąją Lietuvos valstybės konstituciją, kuri skelbė, jog Lietuvos valstybė yra demokratinė respublika. Konstitucija įtvirtino demokratines šalies piliečių laisves, panaikino mirties bausmę, apibrėžė Seimo, prezidento, ministrų kabineto funkcijas. Kadangi socialistai liaudininkai ir socialdemokratai pasisakė prieš prezidento instituciją, jo pareigas ėjo Steigiamojo Seimo pirmininkas Aleksandras Stulginskis. Nuo pat pirmųjų dienų socialdemokratams perėjus į opoziciją, krikščionims demokratams galimas koalicijos partneris liko vienas – socialistai liaudininkai. Padarius nuolaidų kairiesiems, birželio 19 d. patvirtinta socialisto liaudininko Kazio Griniaus vadovaujama Vyriausybė. Kai 1920 m. liepos 15 d. į Vilnių įžengė Raudonoji armija, pavojaus akivaizdoje liepos 23 d. Steigiamasis Seimas paskelbė karo padėtį, sustabdė konstitucines piliečių garantijas, įvedė mirties bausmę. Kilus lenkų įsiveržimo grėsmei, spalio 22 d. Steigiamasis Seimas sustabdė plenarinius posėdžius, pasiuntė savo narius į frontą ir valdžios įstaigas rengti krašto gynybos, išsirinko Mažąjį Seimą (šešių narių), kuris liko leisti būtiniausius įstatymus, tvirtinti kreditus vykdomajai valdžiai. Sumažėjus pavojui iš Lenkijos, 1921 m. sausio 17 d. Steigiamasis Seimas atnaujino plenarinius posėdžius. Tačiau, ėmus svarstyti svarbiausius Konstitucijos, žemės reformos, Universiteto statuto, pradinių mokyklų įstatymų projektus, sustiprėjo prieštaravimai tarp koalicijos partnerių krikščionių demokratų ir socialistų liaudininkų. 1922 m. vasario 1 d. Steigiamasis Seimas priėmė Kazio Griniaus kabineto atsistatydinimą, o kitą dieną buvo sudaryta Ernesto Galvanausko vadovaujama Vyriausybė. Nebevaržomi kairiųjų, krikščionys demokratai svarbiausiems įstatymams primetė konservatyvias pataisas. Per beveik pustrečių metų trukusį darbą (nuo 1920 m. gegužės 15 d. iki 1922 m. spalio 6 d.) Steigiamasis Seimas, priimdamas šalies Konstitucijos, žemės reformos, nacionalinės valiutos (lito) įvedimo ir kitus įstatymus, paklojo politinius ir ekonominius Lietuvos Respublikos pagrindus.