Namai » Apie parodą

Apie parodą

Nuo 2020 m. birželio 4 d. šimtametę atkurtos seiminės Lietuvos istoriją atskleis Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje eksponuojama paroda „Parlamentarizmas – demokratijos pagrindas“. Šiais metais minime ne tik Steigiamojo Seimo šimtmetį, bet ir nepriklausomos valstybės atkūrimo trisdešimtmetį, tuo pačiu ir Atkuriamojo Seimo veiklos tokią pačią sukaktį. 1920 metų Steigiamasis Seimas ir 1990 metų Atkuriamasis Seimas sukūrė teisinius pagrindus tiek tarpukario Lietuvos Respublikai, tiek šiuolaikinei Lietuvos valstybei. Lietuvos visuomenė du kartus per pastarąjį savo istorijos šimtmetį susitelkė valstybei parlamentinės sistemos pagrindu kurti. Tiek į Steigiamąjį, tiek į Atkuriamąjį (tuomet dar vadintą Aukščiausiąja Taryba) Seimą ji sudėjo laisvo, demokratinio gyvenimo viltis. Suprantama, jog būtent šie Seimai sulaukė didžiausio visuomenės palaikymo ir plataus atstovavimo. Gretindami 1920 ir 1990 m. įvykių eigą, randame daug panašumų. Nors 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba buvo paskelbusi Lietuvos valstybės Nepriklausomybės Aktą, tačiau pirmas veiksmas, kurį atliko Steigiamasis Seimas, buvo visais atstovų balsais patvirtintas pakartotinis Lietuvos nepriklausomybės skelbimas, kurį inicijavo kairieji, vis dar abejoję Lietuvos Tarybos teisėtumu. Pirmas aktas, kurį paskelbė Aukščiausioji Taryba (Atkuriamasis Seimas), taip pat buvo dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo. Antras esminio lūžio taškas abiejų Seimų veiklos istorijoje buvo laikinųjų Konstitucijų priėmimas. Steigiamasis Seimas tai atliko 1920 m. birželio 2 d. Lietuvos Valstybė paskelbta demokratine respublika, o Steigiamasis Seimas pavadintas suverenios Lietuvos galios reiškėju. 1990 m. Aukščiausiajai Tarybai iš pradžių teko priimti 1938 m. Lietuvos Konstitucijos galiojimo atnaujinimo įstatymą, o jau po dešimties minučių – laikinąją šalies Konstituciją. Tuomet Laikinasis pagrindinis įstatymas skelbė Lietuvą demokratine teisine respublika, o Aukščiausioji Taryba tapo pagrindine valdžios institucija. Taip pereita prie parlamentinės valstybės modelio. Tiek Steigiamasis, tiek Atkuriamasis Seimai veikė atviros išorinės agresijos sąlygomis, tačiau išsikovojo tarptautinį pripažinimą, įvykdė žemės, pinigų, švietimo reformas. Įgyvendinę pagrindinį tikslą – paskelbę bei nuo priešiškų jėgų apgynę demokratinę respubliką – šių kadencijų Seimų atstovai oriai baigė darbą. Šiais, 2020 metais, mūsų valstybė vėl susidūrė su neįtikėtinais sunkumais. Tegul praeities patirtys padeda juos įveikti.

Visuomenei bus pristatyti Bibliotekoje saugomi tarpukario Seimų, sovietinės Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos istoriniai dokumentai. Atkurtos šiuolaikinės nepriklausomos Lietuvos valstybės dokumentus ir fotografijas iš asmeninių archyvų paskolino dr. Stasys Stačiokas, Audronius Ažubalis ir dr. Arvydas Anušauskas. Paroda veiks iki 2020 m. birželio 26 dienos. Jos pagrindu sukurta ši virtuali paroda.

Parodos rengėjai

Dokumentai iš Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos fondų, Arvydo Anušausko, Audroniaus Ažubalio, Erikos Kuliešienės, Rasos Sperskienės, Stasio Stačioko asmeninių archyvų.

Parodos rengėja ir tekstų autorė – Rasa Sperskienė.

Redaktorius – Artūras Judžentis.

Dokumentus skaitmenino – Alfredas Kulingauskas.

Medžiagą internete pateikė Informacinių sistemų skyriaus darbuotoja Audronė Steponaitienė.