Namai » Šaltiniai ir literatūra

Šaltiniai ir literatūra

  1. Apie 2016–2020 m. Seimą [žiūrėta 2020 m. balandžio 6 d.]. Prieiga per internetą: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35354&p_k=1
  2. Blažytė-Baužienė, Danutė; Tamošaitis, Mindaugas; Truska, Liudas. Lietuvos Seimo istorija: XXXXI a. pradžia. Vilnius: Baltos lankos, 2009, p. 51
  3. Gudavičius, Stasys. Seimų istorijos švytuoklė: kairėn dešinėn. Iš: Verslo žinios, 2016, spalio 8 [žiūrėta 2020 m. balandžio 8 d.]. Prieiga per internetą: https://www.vz.lt/verslo-aplinka/seimo-rinkimai/2016/10/08/seimu-istorijos-svytuokle-kairen-desinen
  4. Lietuvos Respublikos X Seimas 2008–2012. Sudarė Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius. Vilnius, 2010, p. 8.
  5. Lietuvos Respublikos XI Seimas. 2012–2016. Sudarė Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamentas. Vilnius, 2016, p. 8
  6. Lietuvos Respublikos Seimų I (1922–1923), II (1923–1926), III (1926–1927), IV (1936–1940) narių biografinis žodynas. Sudarytojai Aivas Ragauskas, Mindaugas Tamošaitis. Didysis Lietuvos parlamentarų biografinis žodynas (T. 3). Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2007, p. 303, 305, 467, 475, 496, 541, 555.
  7. Lietuvos Steigiamojo Seimo (1920–1922 metų) narių biografinis žodynas. Sudarytojai Aivas Ragauskas, Mindaugas Tamošaitis. Didysis Lietuvos parlamentarų biografinis žodynas (T. 2). Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006, p. 99, 371, 406.
  8. Stasys Stačiokas: bibliografijos rodyklė. Sudarė Bronislava Kisielienė, Birutė Railienė. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, 2008, p. 22, 152, 155, 156, 163.