Namai » Apie parodą » Literatūra

Literatūra

Ariès, Philippe. Mirties supratimas Vakarų kultūros istorijoje: esė rinkinys. Iš prancūzų kalbos vertė Birutė Gedgaudaitė, Dalia Šarkūnaitė. Vilnius: Baltos lankos, 1993.

Baronas, Darius. Vilniaus pranciškonų kankiniai ir jų kultas XIV–XX a.: (istorinė studija ir šaltiniai). Vilnius: Aidai, 2010.

Baronas, Darius. Trys Vilniaus kankiniai: gyvenimas ir istorija = Tres martyres Vilnenses: vita et historia: (istorinė studija ir šaltiniai). Vilnius: Aidai, 2000.

Beresnevičius, Gintaras. Dausos. Vilnius: Taura, 1990.

Homeras. Odisėja. Iš graikų kalbos vertė Antanas Dambrauskas. Vilnius: Vaga, 1979.

Horatius Flaccus, Quintus. Lyrika. Iš lotynų kalbos vertė Henrikas Zabulis. Vilnius: Vaga, 1977.

Huizinga, Johan. Viduramžių ruduo: studija apie keturiolikto ir penkiolikto šimtmečio gyvenseną ir mąstyseną Prancūzijoje ir Nyderlanduose. Iš nyderlandų kalbos vertė Antanas Gailius. Vilnius: Amžius, 1996.

Jurgelėnaitė, Rasa. Lotyniškoji laidotuvių poezija: XVI amžiaus pabaigos Vilniaus akademijos tekstų retorinė analizė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998.

Le Goff, Jacques. Viduramžių vaizduotė: esė. Iš prancūzų kalbos vertė Diana Bučiūtė. Vilnius: Alma littera, 2003.

Paknys, Mindaugas. Mirtis LDK kultūroje XVI–XVIII a. Vilnius: Aidai, 2008.

Sarbievijus, Motiejus Kazimieras. Lemties žaidimai = Ludi Fortunae: poezijos rinktinė. Parengė, įvadą ir komentarus parašė Eugenija Ulčinaitė; vertė iš lotynų į lietuvių kalbą Ona Daukšienė, et al. Vilnius: Baltos lankos, 1995.

Vaitkevičiūtė-Verbickienė, Viktorija. LDK katalikiškas Baroko pamokslas: tarp ars vivendi ir ars moriendi. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008.

Vaškelienė, Asta. Lietuvos XVIII a. lotyniškoji laidotuvių kūryba. Senoji Lietuvos literatūra, 2006, kn. 22, p. 269–293.

Vergilius Maro, Publius. Eneida. Iš lotynų kalbos vertė Antanas Dambrauskas. Vilnius: Vaga, 1989.