Namai » Į amžinybės namus » Cum sanctis in aeternum (su šventaisiais per amžius)

Cum sanctis in aeternum (su šventaisiais per amžius)

Lapkričio mėnesio 1-ąją dieną katalikiškasis pasaulis švenčia Visų šventųjų iškilmę. Katalikų Bažnyčioje šalia Jėzaus Kristaus ir Švenčiausios Mergelės Marijos kulto labai svarbią vietą užima šventųjų kultas. Tikintieji raginami iš šventųjų semtis stiprybės, sekti jų pavyzdžiu. Šventajame Rašte kalbama apie nesuskaičiuojamus šventuosius iš visų giminių, genčių, tautų ir kalbų. Apie šventuosius rašoma knygose, jie vaizduojami grafikos kūriniuose.