Namai » Tesiilsi ramybėje » Sta, viator, lege (sustok, keleivi, perskaityk)

Sta, viator, lege (sustok, keleivi, perskaityk)

Epitafijos iš užrašų ant antkapių ar atminimo lentų tapo ir gana populiariu viduramžiais literatūros žanru. Jos buvo kuriamos tiek įsivaizduojamiems, tiek žinomiems asmenims. Kai kurios buvo panašios į epigramas, galėjo būti rimtos, šmaikščios ar filosofinės. Labai populiari, nuo XVI a. į įvairius rinkinius įtraukiama bevardžių palaikų epitafija (epithaphia anonymi), dėl kurios autorystės vienos nuomonės nėra:

Risi, ploro; fui, non sum; studui, requiesco.
Lusi, non ludo; cecini, nunc mutesco; pavi
Corpus, alo vermes; vigilavi, dormio, dixi
Salve, dico Vale; rapui, rapior; superavi, vincor;
Certavi, pace utor; iure ego vixi, iure igitur
Morior; non obsto, obstare nequirem.
Terra fui quondam, rursus sum terra: nihil sum.
Spes et Fortuna valete, ludificate alios.
Terra caduca vale, vermes salvėte, recumbo.

(Juokiausi, raudu; buvau, nebesu; uoliai dirbau, ilsiuosi. Šokau, nebešoku; dainavau, dabar tyliu; drebėjau dėl kūno, peniu kirminus; būdravau, miegu, sveikinausi, atsisveikinu; grobiau, esu grobis; laimėjau, esu nugalėtas; kovojau, laikausi taikos; pagal įstatymus aš gyvenau, taigi teisėtai ir mirštu; neprieštarauju, priešintis negalėčiau. Kažkada buvau žemė, vėl esu žemė, niekas esu. Viltie ir laime likite sveikos, erzinkite kitus. Lik sveikas, netvarus pasauli, būkite pasveikintos kirmėlės, atgulu poilsio.)