Namai » Tesiilsi ramybėje » Requiescat in pace – R. I. P. (tesiilsi ramybėje)

Requiescat in pace – R. I. P. (tesiilsi ramybėje)

Laikui bėgant keitėsi ne tik laidojimo papročiai, bet ir palaidojimo būdas, vieta, kapinės. Šimtus metų buvo svarbu, kad siela patektų į dangų, o kur bus kūnas, rūpėjo mažiau. Mirusįjį palaidoti – paskutinis geras darbas kūnui. Ilgai buvo laidojama bendruose kapuose, o sudūlėjusios kaukolės ir kaulai sukraunami vienuolynų ar bažnyčių galerijose. Tik kilmingieji, tuo pasirūpinę, skyrę gausių aukų, galėjo būti palaidoti atskirai. Poreikis žinoti artimojo palaidojimo vietą, lankyti kapą atsirado beveik prieš tris šimtus metų.