Namai » Tesiilsi ramybėje » De mortuis aut bene, aut nihil (apie mirusiuosius arba gerai, arba nieko)

De mortuis aut bene, aut nihil (apie mirusiuosius arba gerai, arba nieko)

Pamokslas buvo vienas populiariausių religinių žanrų, o laidotuvių pamokslai – vieni gausiausių tekstų. Laidotuvių pamokslai ne tik aiškina teologines tiesas, moralizuoja, bet ir pateikia teisingo gyvenimo modelį, kuriuo sekė velionis ar velionė. Laidotuvių pamokslai iki šiol yra svarbus praėjusių epochų kultūrinio pažinimo šaltinis, sulaukiantis įvairių sričių tyrėjų dėmesio.