Namai » Apie projektą

Apie projektą

2013 m. lapkričio mėnesį Paryžiuje įvykusios UNESCO Generalinės konferencijos dalyviai teigiamai įvertino bendras Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos iniciatyvas ir M. K. Oginskio 250-ąsias gimimo metines įtraukė į pasaulio kultūrai, švietimui, mokslui, istorinei atminčiai svarbių sukakčių sąrašą. Praėjus pusmečiui, 2014 m. birželio 3 d., Lietuvos Respublikos Seimas priėmė nutarimą Nr. XII-907 „Dėl 2015 metų paskelbimo Mykolo Kleopo Oginskio metais ir Mykolo Kleopo Oginskio 250-ųjų gimimo metinių minėjimo programos“. Projektas buvo įgyvendintas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. patvirtintą nutarimą Nr. 1436 „Dėl Mykolo Kleopo Oginskio 250-ųjų gimimo metinių minėjimo veiksmų plano patvirtinimo“.Projektas iš dalies paremtas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (2015 m. kovo 30 d. Nr. ISA 15/13 sutartis).

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2015 m. balandžio 1 – gruodžio 1 d.

Projekto įgyvendinimo vieta: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka.

Projekto metu buvo identifikuoti, atrinkti ir aprašyti 808 dokumentinio ir muziejinio paveldo objektai, apimantys XVI a. pabaigą – XX a. I pusę,  sukurta virš 10 tūkst. skaitmeninių vaizdų.

Projekte dalyvavo šios atminties institucijos

 • LMAVB       Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Žygimantų 1/8, Vilnius LT-01102; biblioteka@mab.lt
 • VUB             Vilniaus universiteto biblioteka, Universiteto g. 3, Vilnius LT-01513; viktorija.vaitkeviciute@mb.vu.lt
 • LNMMB      Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, Gedimino pr. 51, Vilnius LT-01101; r.dirsyte@lnb.lt
 • LVIA            Lietuvos valstybės istorijos archyvas, Gerosios Vilties g. 10, Vilnius LT-03134; a.tamulynas@lvia.lt
 • LDM             Lietuvos Dailės muziejus, Didžioji g. 4, Vilnius LT-01128 ; danute@limis.lt
 • NČDM         Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, V. Putvinskio g. 55, Kaunas LT-44248; a.vasiliauskiene@mf.vdu.lt
 • ŠAM             Šiaulių „Aušros“ muziejus, Vilniaus g. 140, Šiauliai LT-76296; limis@ausrosmuziejus.lt
 • ROKIM        Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus, L. Ivinskio g. 4, Rietavas LT-90311; rokimuziejus@gmail.com
 • ŽDM             Žemaičių dailės muziejus, Parko g. 1, Plungė LT-90117; jolantaskurd@gmail.com.
 • ŽMA             Žemaičių muziejus „Alka“, Muziejaus g. 31, Telšiai LT-87357; info@muziejusalka.lt
 • KM               Kaišiadorių muziejus, J. Biliūno g. 26, Kaišiadorys LT-56121; aiste.kazim@gmail.com

Projekto vykdytojai

Projekto vadovė – dr. Rima Cicėnienė

Mokslinė konsultantė – doc. dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė (Lietuvos istorijos institutas)

Objektus identifikavo, atrinko, aprašė ir anotavo:

Skaitė, iš prancūzų kalbos vertė ir anotavo – prof. dr. Virgilijus Pugačiauskas (Lietuvos istorijos institutas) – V.P.

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje:
dr. Daiva Narbutienė – D.N.
Erika Kuliešienė – E.K.

Vilniaus universiteto bibliotekoje:
dr. Viktorija Vaitkevičiūtė – V.V.
Paulius Bagočiūnas – P.B.

Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje:
Rima Dirsytė – R.D.
Diana Norkūnienė – Di.No.

Lietuvos valstybės istorijos archyve:
Alfonsas Tamulynas – A.T.

Lietuvos dailės muziejuje:
Danutė Mukienė – D.M.
Aldona Radzevičienė – A.R.
Dalia Tarandaitė – D.T.
Irena Dobrovolskaitė – I. D.
Linas Bubnelis – L.I.
Rasa Adomaitienė – R.A.
Regina Urbonienė – R.U.
Rima Rutkauskienė – R.R.

Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje:
dr. Aušra Vasiliauskienė – A.V.
Aistė Praškevičiūtė – A.P.
Genovaitė Vertelkaitė-Bartulienė – G.V.B.
Iveta Dabašinskaitė – I.D.
Reda Stuinienė – R.S.
Rita Kišonienė – R.K.
Violeta Krištopaitytė-Jocienė – V.K.-J.

Šiaulių „Aušros“ muziejuje:
Teklė Tomkutė-Vaičiulienė – T.T.-V.

Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejuje:
Otilija Gricienė – O.G.

Žemaičių dailės muziejuje:
dr. Jolanta Skurdauskienė – J.S.
Dalia Šimkutė – D.Š.

Žemaičių muziejuje „Alka“:
Loreta Norvaišienė – L.N.

Kaišiadorių muziejuje:
Aistė Kazimieraitytė – A.K.

Dokumentus skaitmenino

Vilniaus universiteto bibliotekoje:
Raimondas Malaiška
Vytautas Valinskas
Rita Jankauskaitė
Gediminas Bernotas
Šimkūnas Mantas
Bingelis Skirmantas

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje:
Alfredas Kulingauskas
Laurynas Marcinkevičius
Valentina Kulikauskienė
Pavel Sreda

Lietuvos valstybės istorijos archyve:
Igor Voitiulevič
Aistė Skunčikaitė
Mažena Ostik

Informaciją svetainėje talpino Audronė Steponaitienė (LMAVB).

Turinio informaciją adaptavo dr. Birutė Railienė (LMAVB)

Įvadinius tekstus rengė Danutė Mukienė (LDM), dr. Rima Cicėnienė (LMAVB)

Įvadinius tekstus į anglų kalbą vertė Ana Venclovienė (LMAVB)

Kalbos redaktorė Rasa Pukėnienė (LMAVB)

Interaktyvią dokumentinio ir muziejinio paveldo svetainę kūrė Ernestas Adomaitis (LDM)

Svetainę administruoja Audronė Steponaitienė (LMAVB); steponaitiene@mab.lt

2016-04-19