Namai » Paveldas » Atminties įprasminimas vaizdais

Atminties įprasminimas vaizdais

Šiame skyriuje pristatomus objektus galima skirti į kelias grupes. Vienoje jų – įvairių kartų Oginskių šeimos narių atvaizdai. Išsamiausiai, įvairiais amžiaus tarpsniais pristatytas M. K. Oginskis. Pateikti jo portretai, nuotraukos, litografijos, miniatiūros, biustai. Siūlome atkreipti dėmesį į 2011 m. visuomenei pristatytą Pranciškaus Smuglevičiaus ir Jono Rustemo mokinio Vilniaus universitete Juozapo Oleškevičiaus tapytą M. K. Oginskio portretą. Kitai grupei galima priskirti šiame skyriuje (greta „Žemėvaldos ir dvarų“) pristatomus Oginskių bendražygių bei Oginskiams dirbusių asmenų, remtų našlaičių prieglaudų atvaizdus (portretus, nuotraukas). Trečioje grupėje – valdytų dvarų ir miestelių, mecenuotų ar su Oginskiais įvairialype veikla susijusių objektų Vilniuje vaizdai. Tai garsių Lietuvos dailininkų piešiniai, akvarelės, litografijos, nuotraukos, atvirukai-vinjetės. Svetainėje rasite vieno pirmųjų to meto Lietuvoje Liepų bulvaro nuotrauką. Tai XIX a. kunigaikščio Mykolo Oginskio užsakymu suprojektuota reprezentacinė Plungės gatvė, jungusi dvaro sodybą su miestu. Dokumentų chronologinės ribos apima 1640–1940 m.