Namai » Privatus gyvenimas

Privatus gyvenimas

Mykolas Kleopas buvo vedęs du kartus. Pirmoji jo žmona buvo Izabelė Lasocka (Izabela Lasocka, 1764–1852), antroji – Marija de Neri (1778–1851).

Izabelė ir Mykolas Kleopas susituokė 1789 m. gegužės 17 d. Bžezinų bažnyčioje (Lenkija). Tai buvo metai, kai M. K. Oginskis labai greitai kilo politinės karjeros laiptais − ėmė garsėti kaip aktyvus politikas ir sulaukė pirmųjų aukštų valstybinių apdovanojimų.

Lasocka buvo vienintelė Lenkijos didikų – Gostino kašteliono, Ciechanovo vaivados Antonio Lasockio (Antoni Lasocki, apie 1727–1799) ir Teresės Godlevskos-Laskovskos (Teresa Godlevska-Laskovska-Lasocka) – dukra. Izabelė ir Mykolas Kleopas gyvendami santuokoje susilaukė dviejų sūnų: Tado Antonijaus (Tadeusz Antoni Ogiński, 1798–1844) bei Pranciškaus Ksavero (Francizsek Ksawery Ogiński, 1801–1837) ir, tikėtina, kad ne mažiau kaip vienos dukters. Tai, kad bent vienos būta, liudija Lietuvos valstybės istorijos archyve saugomas 1792 m. Mykolo Kleopo motinos Paulos Šembek (Paulina Šembek-Liubenskienė-Potockienė-Oginskienė, 1737–1798-01-20) rašytas laiškas iš Guzovo, kuriame ji reiškia susirūpinimą ir užuojautą dėl jo dukrelės ligos, duoda patarimus dėl jos gydymo ir kt. Daugiau žinių apie šios dukters likimą dar nėra pavykę rasti. Tikėtina, kad ji mirė būdama maža ir kad palaidota Šv. Jonų bažnyčios Dievo Kūno (Oginskių) koplyčioje Vilniuje. Kaip pažymėta Mykolo Kleopo 1818 m. rugpjūčio 16 d. Vilniuje surašytame testamente, šioje koplyčioje, šalia savo dėdės (tikėtina, kad šalia Pranciškaus Ksavero Stanislovo Oginskio (Francizsek Ksawery Stanissław Ogiński, 1742–1814) ir dviejų savo dukterų norėjo būti palaidotas ir Mykolas Kleopas.

Neatmetama galimybė, kad Izabelė, gyvendama santuokoje su Mykolu Kleopu, susilaukė ir daugiau vaikų, tačiau jie neišgyveno. Dokumentų, kurie galėtų patvirtinti ar paneigti šį spėjimą, kol kas taip pat neturima.

Oficialiai Mykolo Kleopo ir Izabelės skyrybos įvyko 1804 m. kovo 16 dieną. Neoficialiai ši santuoka iširo 1802 m., kai M. K. Oginskis pradėjo gyventi su LDK valstybės ir karo veikėjo, Žemaitijos didiko Kajetono Nagurskio (Kajetan Nagorski, 1757–1802) našle Marija de Neri.

Rašytiniuose šaltiniuose pažymima, kad Mykolo Kleopo ir Izabelės Oginskių santuoka nutrūko dėl to, jog sutuoktiniai ilgą laiką gyveno atskirai. Būta ir turtinių nesutarimų.

Marija Neri gimė 1778 m. Italijos mieste Florencijoje, mirė 1851 m. rugsėjo 21 d. Pizoje (Italija). Tikėtina, kad ji buvo kilusi iš garsios italų šeimos, iš kurios kilęs ir šventasis Pilypas Neri (1515–1595 m.), nors dokumentais tai iki šiol nėra įrodyta. Tuo metu, kai Marija, tapusi Kajetono Nagurskio našle, pradėjo gyventi su M. K. Oginskiu, ji daugelio Lietuvos didikų buvo laikoma žemos kilmės ir abejotinos reputacijos moterimi. Kai Mykolas Kleopas tapo Rusijos imperijos senatoriumi, jo žmona gavo aristokratišką titulą ir pradėjo vadintis Marija de Neri-Oginskiene.

Marija pasižymėjo aštriu protu, sumanumu, puikiai tvarkė šeimos finansus, kas jai, gyvenant su Mykolu Kleopu, labai pravertė, nes, kaip rodo rašytiniai šaltiniai, Mykolas Kleopas daug važinėjo ir neturėjo galimybės pakankamai laiko skirti ūkiniams reikalams, be to, buvo gana išlaidus. Marija padėjo vyrui tvarkyti Zalesės, Rietavo dvarų, Vilniuje buvusių rūmų bei kitus ūkinius reikalus jam gyvenant Lietuvoje, o kai Mykolas Kleopas išvyko gyventi į užsienį, visi tie reikalai, taip pat ir rūpesčiai, susiję su vaikais, užgulė jos vienos pečius.

Po 1822-ųjų, Mykolui Kleopui gyvenant Florencijoje, sutuoktiniai, nors kartu ir negyveno, ryšius palaikė – nuolat susirašinėjo. Tai liudija ir išlikę jų laiškai, saugomi Lietuvos valstybės istorijos archyve.

Būdama Lietuvoje, Marija de Neri tiek iki 1822 m., kai Mykolas Kleopas visam laikui išvyko į Italiją, tiek ir vėliau, daugiausia gyveno Zalesėje.

Yra žinoma, kad Mykolui Kleopui Oginskiui gyvenant santuokoje su Marija de Neri (1778–1851) gimė šeši vaikai: Amelija (1804–1858), Ema (1810–1871), Ida (1813-?), Irenėjus Kleopas (1808–1863), Sofija (1807–?), kuri mirė kūdikystėje. Ar Marijai ir Mykolui Kleopui gyvenant santuokoje gimė daugiau vaikų, nežinoma. Literatūriniuose šaltiniuose yra užuominų apie Marijos nesantuokinius ryšius, abejojama ir ar visų Mykolo Kleopo ir Marijos santuokoje gimusių vaikų tėvas yra M. K. Oginskis, tačiau, kaip matyti iš jau minėto Mykolo Kleopo Oginskio testamento, jis visais šioje santuokoje gimusiais vaikais rūpinosi ir visus juos laikė savais. Su visais savo vaikais jis susirašinėjo, ryšius palaikė ir paskutiniaisiais savo gyvenimo metais (1823–1833) dienas leisdamas Florencijoje.

Parengė Danutė Mukienė

Korespondencija

Dienoraščiai, prisiminimai

Testamentai

2015-12-10