Namai » Kultūrinė veikla » Mecenatystė

Mecenatystė

Nuo pirmųjų giminės atstovų Oginskių giminė garsėjo mecenatyste. Vyrai ir moterys rėmė visų valstybėje gyvavusių tikėjimų – katalikų, stačiatikių, reformatų – Bažnytines institucijas, relikvijų atgabenimą į Lietuvą, įrengė pirmą Lietuvoje Švč. Mergelės Marijos Lurdo grotą; rėmė knygų leidybą (M. Smotrickio, M. Akelaičio, L. Ivinskio ir kt. knygas), Vilniaus universitetą ir finansavo tarnautojų mokslus, išlaikė baleto trupę, orkestrą, įsteigė muzikos mokyklą, rėmė Vilniaus mokslo bičiulių draugiją, karo pabėgėlius Pirmojo pasaulinio karo metais, išlaikė našlaičių prieglaudas, rengė žemės ūkio ir amatų muges bei parodas, vadovavo Labdarių draugijai. Tai liudijančius dokumentus (fundacijų dokumentus, inventorius, laiškus, knygas), vaizdus (nuotraukas, eskizus) rasite šiame skyrelyje. Dokumentų chronologinės ribos apima 1616–1932 m.