Namai » Paveldas » Atminties įprasminimas literatūroje

Atminties įprasminimas literatūroje

Lankytojas šiame skyrelyje ras įvairių autorių proginius kūrinius, skirtus Oginskių giminei. Tai eiliuoti tekstai gimtadienių ir vestuvių, vardinių, išrinkimo į aukštas valstybines pareigas proga, odės ir panegirikos, sveikinimo kalbos, laidotuvių pamokslai ir epitafijos, krikštynų ir laidotuvių aprašymai.

Taip pat pristatomi rankraštiniai dokumentai: Zigmo Toliušio atsiminimai „Apie Oginskius ir Rietavą“, Adolfo Raulinaičio sudaryta „Bibliografija Plungei“. Dokumentų chronologinės ribos apima 1713–1958 m.