Namai » Valstybinė veikla » Diplomatinė veikla

Diplomatinė veikla

Skyriaus dokumentai – tai laiškai, kuriuose tariamasi dėl vizitų pas valdovus, raštai apie skyrimą į diplomatinę tarnybą ar atleidimą iš jos. Atskirą grupę sudaro Marcijonui Mykolui Oginskiui, Mykolui Kleopui Oginskiui ir jo žmonai M. Neri išduoti diplomatiniai pasai: Didžiosios Britanijos, 2 Prancūzijos, 2 Prūsijos karalystės, 4 Rusijos imperijos, 2 Šventosios Vokiečių Tautos Romos imperijos. Tarp diplomatinių pasų galima išskirti vieną – 1794 m. sukilimo metu Vilniaus miesto prezidento Antano Tyzenhauzo išduotą pasą „piliečiui, Lietuvos tarybos nariui“ Mykolui Kleopui Oginskiui, vykstančiam į Sokoluvą. Dokumentų chronologinės ribos apima 1740–1811 m.