Namai » Batalionas Smolenske

Batalionas Smolenske

Lietuvių atsargos batalionas Smolenske

Atsargos batalionas Smolenske buvo kuriamas remiantis rumunų, Pietų ir Vakarų frontų, V, XII ir Atskirosios armijų atstovų suvažiavimų nutarimais bei Petrogrado lietuvių karių sąjungos Centro komiteto rūpesčiu. Karo ministerija leido formuoti pėstininkų pulką Smolenske 1917 m. lapkričio 19 d. Po bolševikų perversmo leista formuoti tik atsargos batalioną. Bataliono vadu paskirtas pulkininkas Jurgis Kubilius. Smolenske evakuoto Vilijos fabriko direktoriaus J. Jasaičio rūpesčiu batalionas įsigijo inventorių. 1918 m. sausio mėn. sukomplektuotą batalioną sudarė apie 600 karių. Batalionas ėjo įgulos tarnybą, saugojo sandėlius, laisvu laiku kariai lankė savišvietos kursus, rengė vakarus. Deja, bolševikai likvidavo batalioną, nes dauguma karių atsisakė stoti į Raudonąją armiją. Atsargos batalionas Smolenske gyvavo nuo 1917 m. gruodžio 5 d. iki 1918 m. balandžio 8 d. Po bataliono likvidavimo daugumas karių neorganizuotai grįžo į Lietuvą, stojo į Lietuvos kariuomenę.