Namai » Vokietijos kariuomenėje

Vokietijos kariuomenėje

Mažosios Lietuvos lietuviai Vokietijos kariuomenėje

Didžiąją 1-ojo vokiečių kariuomenės korpuso karių dalį sudarė lietuviai šauktiniai iš Karaliaučiaus krašto. Jau 1914 m. rugpjūčio 20 d. Šilutės apskrityje įvyko 17–45 metų amžiaus vyrų šaukimas. Jo metu vokiečių kariuomenę papildė apie 3 200 šauktinių. Vis dar stokojant karių, 1914 m. rugsėjo pradžioje buvo papildomai mobilizuojami ir vyresni nei 45 metų amžiaus vyrai. Būtent jiems pirmiems teko stoti į kovą Lietuvos žemėje prieš lietuvius, kariaujančius Rusijos kariuomenėje. Iš viso į vokiečių kariuomenę buvo pašaukta apie 40 tūkstančių lietuvių. Tarp jų buvo karininkų, karo valdininkų, karo gydytojų ir kitokių karinių profesijų žmonių. Lietuviai kariai savo organizacijų kariuomenėje nekūrė. 1918 m. rudenį karui pasibaigus, Vokietijos kariuomenė buvo demobilizuota. Pradėjus steigti Lietuvos kariuomenę, atvyko ir Mažosios Lietuvos karininkų bei kareivių savanorių.