Namai » Divizionas Valke

Divizionas Valke

Lietuvių dragūnų divizionas Valke

1917 m. lapkričio mėnesį vykusiame XII armijos lietuvių karių suvažiavime karininkas Juozas Mikuckis sužinojo, kad apie 100 lietuvių yra XX-ajame suomių dragūnų pulke, dislokuotame Tartu (Estijoje). Kreiptasi į armijos vadovybę su prašymu leisti organizuoti lietuvių dragūnų eskadroną. Lietuviams palankūs armijos vadai leidimą davė. Gruodžio 14 d. į Valke formuojamą eskadroną atvyko pirmas karys. Netrukus buvo sudarytas pirmas eskadronas iš 120 karių ir 83 arklių. Karių daugėjo, nutarta formuoti ir antrą eskadroną bei sudaryti divizioną. Kad būtų galima plėstis, persikelta į Grabzdžių kaimą, esantį apie 5 km už Valko. Kadangi karininkas Juozas Mikuckis buvo pėstininkas, o lietuvių kavalerijos karininkų nebuvo, jam padėjo rusų karininkai. Diviziono formavimo pabaigoje jau buvo daugiau kaip 200 karių su arkliais ir aprūpinimu. Divizionas formuotas ne padėti kovoms su vokiečiais, bet švietimo ir tautinio susivienijimo tikslais. Nuo 1918 m. vasario 18 d. po paliaubų vokiečiai brovėsi į Rusijos gilumą, todėl XVII-oji rusų kavalerijos divizija, kuriai priklausė ir lietuvių divizionas, traukėsi Pskovo link. Kovo 3 d. divizionas buvo Vero miestelyje, kurį užėmė vokiečiai. Divizionas nuginkluotas, pažadėjus perkelti į Lietuvą. Deja, netoli Rygos, lietuviai paimti į nelaisvę ir išvežti į belaisvių stovyklą Vokietijoje. Kai kurie tik po 8 mėnesių grįžo į Lietuvą, kur stojo savanoriais į Lietuvos kavalerijos eskadronus.