Namai » DB ir JAV kariuomenėse

DB ir JAV kariuomenėse

Didžiosios Britanijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų kariuomenėse

Didžiojoje Britanijoje gyvenantys lietuviai privalėjo tarnauti kariuomenėje. Karo metu britų kariuomenėje tarnavo keli šimtai lietuvių, daugiausia darbininkų. Keletas lietuvių savanorių kovėsi ir Lietuvos kariuomenėje.

Apie 10 tūkstančių lietuvių emigrantų kovojo Jungtinių Amerikos Valstijų kariuomenėje įvairiuose karo frontuose. Kai kurie iš jų buvo išvykę į Jungtines Amerikos Valstijas dėl to, kad nereikėtų tarnauti Rusijos kariuomenėje. Tačiau ir emigracijoje jie buvo pašaukti į karo tarnybą, nors daugelis neturėjo pilietybės. Amžininkai teigė, kad dauguma mobilizuotųjų nesiskundė dėl savo likimo, nes buvo paveikti karo propagandos. Be to, visi tikėjosi, jog karas pakeis politinę padėtį Lietuvoje. Išeivijos spaudoje publikuotas apie penkiasdešimt žuvusių Jungtinių Amerikos Valstijų kariuomenės lietuvių karių sąrašas: F. Kuzmarskis, G. Goštautas, J. Gražis, St. Problys, K. Mikšis, V. Gečas, T. Kibartas, J. Butkus, M. Durauskas, A. Polaitis, St. Blogis, K. Lišauskas, R. Akelevičius, J. Augustinas, J. Pulokas, J. Vaitekūnas, A. Kalinauskas, J. Domkus, P. Bukauskas, D. Dundulis, A. Olekis, J. Ciapas, A. Gudžiūnas, J. Kvedaras, J. Tamošiūnas, V. Milius, A. Karvelis, J. Matulis, V. Merkelis, A. Steponavičius, T. Simėnas ir kt. Jie žuvo paskutinę karo savaitę 1918 m. lapkričio mėn. pradžioje.

1917 m. lietuvių išeivijos spaudoje buvo raginama Jungtinių Amerikos Valstijų kariuomenėje steigti lietuvių legioną. Lietuvoje prasidėjus kovoms dėl nepriklausomybės, suorganizuota kare dalyvavusių lietuvių kilmės amerikiečių brigada. Deja, ji nebuvo perkelta į Lietuvą, kadangi nepavyko gauti lėšų ir laivo. Į Lietuvą atvyko tik kelios dešimtys asmenų, tarp jų Stasys Darius, J. K. Milius ir kt.