Namai » DB ir JAV kariuomenėse » DB ir JAV kariuomenėse » Išeivijos žurnalistas Antanas Gintneris apie Verdeno mūšio Prancūzijoje dalyvį JAV kariuomenės karį Antaną Petrulį

Išeivijos žurnalistas Antanas Gintneris apie Verdeno mūšio Prancūzijoje dalyvį JAV kariuomenės karį Antaną Petrulį

Išeivijos žurnalistas Antanas Gintneris apie Verdeno mūšio Prancūzijoje dalyvį JAV kariuomenės karį Antaną Petrulį

Užveskite pelę

Išeivijos žurnalistas Antanas Gintneris (1901–?) atsiminimų rinkinyje Lietuva caro ir kaizerio naguose (Čikaga, 1970, p. 486) papasakojo apie Verdeno mūšio Prancūzijoje dalyvį Jungtinių Amerikos Valstijų kariuomenės karį Antaną Petrulį, mirusį 1968 m. Apkase tarp žuvusiųjų jis rado lietuvišką maldaknygę su Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus aprobacija. Iš jos visą gyvenimą meldėsi, gyvendamas Čikagoje.