Namai » Karaimai ir totoriai » Karaimai ir totoriai » Rafalas Abkovičius (1896–1991 Vroclave)

Rafalas Abkovičius (1896–1991 Vroclave)

Rafalas Abkovičius (1896–1991 Vroclave)

Užveskite pelę

Rafalas Abkovičius (1896–1991 Vroclave). 1915 m. savanoriu įstojo į Rusijos kariuomenę ir buvo pasiųstas mokytis į karininkų mokyklą Maskvoje. Baigęs mokslus, nuo 1916 m. jis tarnavo 177-ajame Izborsko pėstininkų pulke, buvo kuopos vadas. Po Spalio perversmo demobilizuotas karininkas grįžo į Trakus. 1917. LMAVB RS, F143-1205, lap. 7v.