Namai » Karaimai ir totoriai » Karaimai ir totoriai » Lopatos: iš kairės sėdi Gavrilas, stovi Elijas ir Michailas. Apie 1914 m.

Lopatos: iš kairės sėdi Gavrilas, stovi Elijas ir Michailas. Apie 1914 m.

Lopatos: iš kairės sėdi Gavrilas, stovi Elijas ir Michailas. Apie 1914 m.

Užveskite pelę

Lopatos: iš kairės sėdi Gavrilas, stovi Elijas ir Michailas. Apie 1914 m. LMAVB RS, F143-1205, lap. 6v.